ASSOCIATION MASARYK

0%

Association
Masaryk

O nás

Association Masaryk je nevládní organizace zabývající se rozvojem francouzsko-českých vztahů v právní a soudní oblasti.

Základní myšlenkou pro založení asociace bylo navázání trvalých vztahů mezi českými, slovenskými a francouzskými právníky. Vše se uskutečnilo se souhlasem obou vnuček prezidenta Masaryka tak, aby jméno zakladatele Československa, které nese příklad právního státu, bylo navždy vepsáno do názvu organizace.

Aktuálně

SAVE THE DATE!

Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní konferenci s názvem Umělá inteligence v právním světě z české a francouzské perspektivy.

Konference se uskuteční 23. května 2024 v Plzni.

Konference je otevřena zdarma českým a francouzským advokátům a advokátním koncipientům a bude vedena v anglickém a francouzském jazyce.

Registrovat se můžete na e-mailové adrese: eventregistration@seznam.cz

Více informací a kompletní program naleznete ZDE.

Robert Badinter (30.3. 1928 – 9.2. 2024)

Association Masaryk s hlubokým zármutkem přijalo dne 9. února 2024 zprávu o úmrtí svého spoluzakladatele Roberta Badintera.

Robert Badinter byl uznávaným francouzským obhájcem a bojovníkem za lidská práva. Nejvíce se proslavil svým projevem ve francouzském parlamentu proti trestu smrti, který vedl k jeho zrušení v roce 1981 a to už tři měsíce po nastoupení do funkce Ministra spravedlnosti. Robert Badinter byl také předsedou Smírčího a rozhodčího soudu a profesorem na právnické fakultě Pařížské univerzity.

Od roku 1990 se také aktivně podílel na zlepšování vztahů mezi francouzskými, českými a slovenskými advokáty. Za tímto účelem spoluzaložil se svým českým protějškem Otakarem Motejlem Association Masaryk.

V posledních letech pokračoval v aktivní podpoře Association Masaryk a působil jako její čestný předseda.

 

Robert Badinter

PRO UKRAJINU: PRÁVNÍ STÁT

Masarykovo sdružení schvaluje a podporuje rezoluci Valného shromáždění OSN přijatou 23. února 2023 o „Zásadách Charty OSN, na nichž spočívá komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině“.

Dne 26. 11. 2021 se konalo výroční setkání České advokátní komory a Association Masaryk. Tématem konference bylo Alternativní řešení sporů ve Francii a v České republice. Konference se konala v Paříži a to u příležitosti 30. výročí založení Association Masaryk. Zároveň došlo k volbě orgánů Association Masaryk. Prezidenty se stali pan Stanislav Balík a pan Yves Laurin. Generální tajemnicí byla zvolena paní Eva Indruchová a zástupcem generálního tajemníka byl zvolen pan Martin Šíp.

Číst víc

Členové představenstva

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

prezident
právník a historik

Dr. Yves Laurin

Dr. Yves Laurin

prezident
právník a historik

JUDr. Eva Indruchová, PhD., LL.M.

JUDr. Eva Indruchová, PhD., LL.M.

generální tajemník
International Business Development Consultant

JUDr. Martin Šíp

JUDr. Martin Šíp

zástupce generálního tajemníka
společník advokátní kanceláře Constelius

Marie-Martine Veverka

Marie-Martine Veverka

pokladník
bývalý lektor bankovního práva na univerzitě Paříž 2

Napsali o nás

Česká advokátní komora a Asociace Masaryk uspořádaly seminář na téma Svoboda projevu

Přečíst článek

Česká advokátní komora a Asociace Masaryk uspořádaly mezinárodní konferenci v Paříži

Přečíst článek

Ve spolupráci s Asociací Masaryk pořádala Česká advokátní komora úspěšnou konferenci v Paříži

Přečíst článek

Konference o ochraně práv na internetu porovnala zkušenosti z Francie i Čech

Přečíst článek

Historie

Byla doba sametové revoluce. Začátkem roku 1990 se setkal v Praze nový předseda Nejvyššího soudu ČSFR Otakar Motejl s předsedou francouzské Ústavní rady Robertem Badinterem. Ti zahájili na Univerzitě Karlově v Praze debatu o demokracii a trestu smrti.

O několik týdnů později bylo zrušení trestu smrti odhlasováno československým parlamentem. Toto setkání, jehož ozvěna byla významná, k tomu jistě přispěla.

Otakar Motejl (1932-2010)
Robert Badinter (1928-2024)

Pocta prezidentu Masarykovi

Zásadní byla myšlenka založit sdružení pro navázání trvalých vztahů mezi českými, slovenskými a francouzskými právníky. Uskutečnila se se souhlasem obou vnuček prezidenta Masaryka tak, aby prestižní jméno zakladatele Československa a příkladu právního státu bylo zapsáno…

Číst víc

Vzpomínka na českého krále a císaře Karla IV.

Pamětní desku Karla IV. Českého (1316 – 1378), který v mládí vyrůstal na dvoře francouzského krále v Palais de la Cité v Paříži, odhalil 23. června 2000 pan Otakar Motejl ve velkém sále Paláce (dnešní…

Číst víc

První práce sdružení

První roky vyvolaly potřebu konzultace v oblasti ústavního práva a reformy soudních institucí. Profesor François Luchaire doprovázel prezidenta Roberta Badintera v debatách o ústavních institucích.

Pan Pierre Drai ve své funkci prvního předsedy Kasačního…

Číst víc

Vzpomínka na Miladu Horákovou

Dne 9. listopadu 1993 byla Grand’chambre Kasačního soudu (la Cour de cassation) dějištěm velkých emocí. Pan Otakar Motejl zaslal sdružení kopii filmu České televize o Miladě Horákové, který je promítán před zástupci francouzského právního a…

Číst víc

Jan Hus a reforma v českých zemích

Dějiny českých zemí a vzpomínka na Jana Husa, velkého českého reformátora, na kterého Masaryk neustále odkazoval, byly evokovány 16. února 1999 v prvním senátu (fr. „chambre“) pařížského Odvolacího soudu ve stejné místnosti, kde byl před…

Číst víc

Vztahy mezi advokátními komorami

Na konci roku 1989 Pařížská advokátní komora zahájila jednání s Českou advokátní komorou. Rozhodující byl přínos předsedy Pařížské advokátní komory (fr. „bâtonnier“) pana Philippe Lafarge.

Vztahy mezi právníky obou zemí byly vždy vynikající. Zejména…

Číst víc

Vytvoření cyklu evropského práva

V roce 1995 byl vytvořen cyklus setkání o evropském právu a mezinárodním právu. Na Univerzitě Karlově v Praze ji otevřel pan Marco Darmon, bývalý generální advokát Soudu Evropských společenství.

Při této příležitosti dalo sdružení k…

Číst víc